Secretaria Tècnica

La Secretaria Tècnica com a motor de la gestió del CILMA

La Secretaria Tècnica, formada per un Secretari Tècnic, una tècnica i una administrativa, fa les funcions pròpies de secretaria i dóna suport tècnic al conjunt de l’organització.

Entre les tasques pròpies de la Secretaria Tècnica hi trobem les de facilitar i coordinar els espais de trobada, actuar com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la difusió de les activitats i serveis, donar suport a la definició de plans i programes d’actuació, dinamitzar una xarxa comunicativa d’intercanvi d’experiències entre municipis i interconnectant-los amb altres xarxes existents, establir i difondre pautes, criteris i guies tècniques de gestió ambiental, articular mecanismes d’implicació i participació ciutadana, o establir convenis de cooperació tècnica i econòmica entre els municipis i organismes supramunicipals.

El mes de maig de 2000 s’ubicà la seu de la Secretaria Tècnica del CILMA al carrer Santa Eugènia, 10, 4a, de Girona. El local de què es disposa compta amb una sala de juntes apta per celebrar-hi reunions i sessions tècniques, a part d’un espai reservat al personal de la Secretaria Tècnica.

Des de gener de 2012 s’ha traslladat a la seu de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí núm. 4-5)

_Ens adherits






 

 




Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal