Documents - Animals

PONÈNCIES: Jornada tècnica sobre el control de les colònies urbanes de gats – Lloret de Mar, 23 de març de 2017

Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a comarques gironines. 2015 (CILMA)

Sensibilització en la protecció dels animals de companyia. 2007 (CILMA)

Protecció dels animals de companyia a les comarques gironines: diagnosi i propostes d’actuació. Desembre 2005 (CILMA)


Legislació - Animals

LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)

Ordre AAA/1260/2014, de 9 de juliol, pel que es declaren Zones d’Especial Protecció per a les Aus en aigües marines espanyoles(BOE núm. 173 de 17 de juliol de 2014)

RESOLUCIÓ AAM/1216/2012, d’11 de juny, per la qual es determinen les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.(DOGC núm. 6155 de 22.06.2012)

Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.(DOGC núm. 3663 de 25.06.02)

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.(DOGC núm. 3926, de 16/07/2003)


Publicacions - Animals

Manual de bones pràctiques per la gestió de l’hàbitat de la tortuga mediterrània a l’Albera

manual de migració dels peixos “From sea to source. International guidance for the restoration of fish migration highways”


Guia de proveïdors - Animals

LLADRUC, Educació Canina

BIOACÚSTIC. Control de Plagues d’aus.


Enllaços - Animals

Web divulgativa sobre els ratpenats a Catalunya


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal