Documents

NOVA CONTRACTACIÓ OBERTA: DINAMITZACIÓ DE TROBADES D’ACTORS TRANSFRONTERERS I DESENVOLUPAMENT D’EINES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ «ECTADAPT»

PONÈNCIES: Jornada tècnica sobre el control de les colònies urbanes de gats – Lloret de Mar, 23 de març de 2017

Solucions smart en el marc del Pacte d’alcaldes a les comarques gironines

Productes eficients en recursos i canvi climàtic – Agència de Residus de Catalunya

Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a comarques gironines. 2015 (CILMA)


Legislació

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació(BOE núm 316 de 31/12/2016)

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministre d’energia.(BOE núm. 38 de 13/02/2016)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)


Publicacions

Gestió de serveis ambientals municipals

Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús a Catalunya

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions de rentat de vehicles

Nova guia per millorar la gestió de la jardineria en espais públics

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa


Guia de proveïdors

ETECNIC Energy and Mobility S.R.L.

Polysitec

LLADRUC, Educació Canina

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)

Tarpunacoop


Enllaços

ENERINVEST

Beenergi

Portal EnerLEX – Legislació energètica

IHOBE – Compra Pública Verda

EuroTopten


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal