Documents - Residus

Productes eficients en recursos i canvi climàtic – Agència de Residus de Catalunya

Jornada tècnica “Recursos i experiències per lluitar contra el malbaratament alimentari”

Campanya “Reciclar residus ens fa viure”

Conclusions sessió informativa sobre les ordenances fiscals en residus. 2003 (CILMA)

Conclusions en l´adaptació de les ordenances fiscals de residus. 2004 (CILMA)


Legislació - Residus

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)(DOGC núm. 7599 de 16/04/2018)

REIAL DECRET 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)(DOGC num. 7599 de 16/04/2018)

Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient(BOE núm. 305 de 20.12.2012)

Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)(DOUE 197 de 24.07.2012)

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats(BOE núm. 181 de 29 de juliol de 2011)


Publicacions - Residus

Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús a Catalunya

Estudi del soroll generat durant la recollida de la fracció Resta dels residus

Informe: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització

Un consum + responsable dels aliments

Guia “redueix, repara i recupera”


Guia de proveïdors - Residus

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)

L’Auró, Enginyeria ambiental i del paisatge

Fundació per a la prevenció de residus i consum responsable

CEPA (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius)

Cooperativa Roba Amiga


Enllaços - Residus

Cadaquès Retorna – Prova pilot del sistema de retorn d’envasos de begudes de Cadaqués

Portal dedicat al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PROGREMIC 2007-2012

Portal de prevenció i gestió de residus del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Terracycle – Xarxa de recollida i reciclatge d’eines d’escriptura

Fundació per a la prevenció de residus i consum responsable


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal