Documents - Línies elèctriques

Estudi d’alternatives a la línia de MAT (400kV) en el ramal de Riudarenes – 2015 (CILMA)

Informe tècnic sobre les alternatives de soterrament i compactació de la nova línia de Juià-Bellcaire (110 Kv). 2009 (CILMA)

Informe actualitzat 2010 – Viabilitat de soterrament en corrent altern amb cable aïllat XLPE de la línia de Molt Alta Tensió de 400 Kv doble circuit a les comarques de Girona. 2010 (CILMA)

Informe sobre experiències de soterrament de línies de molt alta tensió. 2008 (DDGI)

Estudi de minimització dels impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les comarques gironines. 2009 (DDGI)


Legislació - Línies elèctriques

RESOLUCIÓ AAM/1061/2013, de 23 d’abril, per la qual es revisen les fases d’acord amb les quals s’han de corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i es deixa sense efecte la Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny(DOGC Núm. 6380 de 22.05.2013)

RESOLUCIÓ AAM/1216/2012, d’11 de juny, per la qual es determinen les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.(DOGC núm. 6155 de 22.06.2012)


Publicacions - Línies elèctriques


Guia de proveïdors - Línies elèctriques


Enllaços - Línies elèctriques


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal