Documents - Espais naturals

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. 2003-2009 (DDGI)

Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de la Costa Brava, Alt Empordà, Baix Empordà i la Selva. 2008 (DDGI)

Projecte “Costa Brava: Paisatge i Turisme” LIFE-Medi Ambient 2002 (CILMA)


Legislació - Espais naturals

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)

Ordre AAA/1260/2014, de 9 de juliol, pel que es declaren Zones d’Especial Protecció per a les Aus en aigües marines espanyoles(BOE núm. 173 de 17 de juliol de 2014)

Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient(BOE núm. 305 de 20.12.2012)

Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel que es regula el llistat i catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.(BOE núm. 298 de 12.12.2011)

Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural(DOGC núm. 5624, de 7 de maig de 2010)


Publicacions - Espais naturals

Manual de bones pràctiques per la gestió de l’hàbitat de la tortuga mediterrània a l’Albera

El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas. Manuales Europarc-España 10

Manual dels Hàbitats de Catalunya

CONSERVAR. Com actuar a favor dels espais naturals.

El Pagament per Serveis Ambientals: una eina per a la conservació dels recursos naturals a Catalunya


Guia de proveïdors - Espais naturals

Fustakia

Natura Local

L’Auró, Enginyeria ambiental i del paisatge

Repte Territorial SC

La Petjada, serveis ambientals, SL


Enllaços - Espais naturals

Guia de Playas

The European Alien Species Information Network (EASIN)

Camins Naturals – Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines

Projecte europeu de recuperació de l'hàbitat d'amfibis i emys orbicularis als aiguamolls del Baix Ter


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal