Guia de proveïdors

Conjunt d'empreses i professionals que ofereixen productes i serveis d'ús per a la gestió municipal. Les empreses interessades mitjançant correu-e poden enviar al CILMA una breu descripció dels productes o serveis oferts, així com el seu web i les dades de contacte. Aquest servei és gratuït. El CILMA valora la idoneïtat i si ho creu oportú, introdueix la informació al web. Els ens locals tenen l'opció de consultar aquesta apartat quan necessiten un producte i/o servei per, si és el cas, demanar-los més informació.

Laboratorio de Ensayos Metrológicos (LEM)

SERPA, Enginyeria i Consultoria Ambiental SL

MARCADIFERENCIA S.L.

G3 – GEOLOGIA – GEOTECNIA – TOPOGRAFIA – MEDI AMBIENT

AMBIOGIC, S.L.P.

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals

CEPA (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius)

Cooperativa Roba Amiga

COMPALSA – Gestió del residu d'oli domèstic

Aquanea – Bioenginyeria aplicada al paisatge

La COPA, Cooperativa de projectes ambientals

Actigreen Planet SL

Ecopaperera – L’oficina sostenible

Decibel Ingenieros, S.L.

Ecottonbang


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal