Jornades

Jornades

Boscos: usos, mirades, paisatges

Debatre a fons la relació existent entre els diferents valors i usos (socials, productius, ecològics, estètics, espirituals, terapèutics o identitaris) que s’atribueixen als paisatges forestals i agroforestals de Catalunya i proposar-ne noves formes de gestió i intervenció, així com reflexionar a l’entorn del paper del bosc en els nous referents paisatgístics contemporanis

Jornades / Pacte d'alcaldes

Jornada “Eines contra la pobresa energètica”

L’objectiu de la jornada és presentar els projectes/eines existents al territori i extreure sinergies i noves eines/idees per avançar en la lluita contra aquest fenomen creixent a Catalunya. La jornada serà un punt de trobada únic sobre aquesta problemàtica creixent amb una trentena de ponents.

Jornades / Pacte d'alcaldes

Llei Catalana del Canvi Climàtic – Sessió informativa i de debat

Sessió de debat amb els ens locals  amb l’objectiu que el món municipal proposi i deliberi possibles propostes per incorporar a la Llei

Jornades / Pacte d'alcaldes

Transició vers un nou model energètic

Donar a conèixer i debatre una proposta de futur que serveixi com a base de desenvolupaments posteriors; Identificar persones i grups que es vulguin implicar en la reflexió sobre el model energètic de la Catalunya del futur i les seves conseqüències en els camps d’expertesa de la UPC;  Establir els eixos prioritaris i el pla de treball d’aquesta comissió pels propers mesos; Impulsar un projecte d’universitat susceptible de presentar a alguna convocatòria internacional.

Jornades / Pacte d'alcaldes

PROGRAMA LIFE: Jornada de presentació de la convocatòria 2014

El nou programa LIFE per al medi ambient i l’acció pel clima per al període 2014-2020 vol exercir un paper essencial a l’hora d’impulsar més solidaritat i més responsabilitat en la preservació del patrimoni comú mediambiental i climàtic de la Unió. Es tracta d’un instrument financer destinat a assolir els objectius de la política mediambiental europea. Substitueix l’anterior programa LIFE+ amb els seus tres capítols: Política i governança ambiental, ; Natura i biodiversitat, i Informació i comunicació

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal