Jornades

Contaminació lumínica / Jornades / Temàtiques

Prevenció de la contaminació acústica i lumínica en l’àmbit municipal

Programa

10:30 – 10:45    Presentació de la Jornada a càddre del Sr. Pere Saló i Manera, Director dels Serveis a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat

10:45 – 11:45    Presentació del nou Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Sr. Sergi Paricio i Ferrero, Cap del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acùstica i Lumínica. Direcció general de Qualitat Ambiental

11:45 – 12:00    Pausa

12:00 – 12:30    Gestió de la contaminació acústica en àmbit municipal, mapes de capacitat acústica i ordenandes. Sr. Carles López i Sala, Responsable d’Avaluació i Gestió

Àmbits / Jornades / Residus

Biometà 2016 – Jornadas sobre Biometanización de RSU

Aprofundir en el concepte de convertir els bioresidus en bioproductes; oferir eines per a l’optimització del procés de biometanització de residus municipals; proporcionar exemples de gestió òptima i d’altres usos del biogàs, així com l’experiència d’alguns municipis en la recollida selectiva.

Caldes de Malavella / Jornades

Salut i natura des del món local

Els municipis, ciutats i pobles, treballen per promoure una major qualitat de vida dels seus habitants. Per això, en els últims anys s’ha vist el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut en l’àmbit municipal. En molts casos aquests estan relacionats amb els espais naturals que, cada cop més, prenen una rellevància social com a espais de salut, tant des del punt de vista físic com psicològic.

Encara hi ha molt que hem d’aprendre, però sabem prou per actuar. Ara és el moment de començar a aprofitar els beneficis del contacte amb la naturalesa. En la jornada

Àmbits / Jornades / Litoral

II Jornada Governança Litoral

Taules rodones i de debat al voltant de l’activitat econòmica en els espais protegits; Ports, economia i sosteniblilitat; i  el futur de la pesca a la Mediterrània.

Jornades / Pacte d'alcaldes

Jornades sobre producció de biomassa forestal

Jornades destinades a propietaris, gestors i treballadors forestals, i altres persones interessades en conèixer els processos necessaris per aconseguir una estella de qualitat òptima per a usos tèrmics.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal