Cursos

Cursos

Gestió de projectes europeus

El Programa Formatiu Gestió de Projectes Europeus, està estructurat en dos cursos independents que pretenen donar una visió global del treball a través de projectes europeus.

Es tracta del curs Marc institucional, polítiques i instruments financers de la Unió Europea (26/10/07 al 21/12/07), amb què es pretén assolir els coneixements bàsics sobre el context de la UE, les principals línies de finançament i la metodologia necessària per a preparar, presentar i gestionar els projectes finançats amb fons comunitaris i, per l'altre, la segona part és Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus (25/01/08 al 29/02/08), l'objectiu

Cursos

Energies Renovables Eòlica i Solar

Pretén crear un forum d'informació i debat entre totes les entitats públiques i privades implicades en el procés de producció i gestió d'energies renovables on s'analitizi críticament el marc normatiu actual.

Cursos

Curs sobre l'administració del paisatge

Adquirir els coneixements necessaris per afrontar el repte de la implantació dels criteris paisatgístics en les decisions de futur sobre el nostre territori i les nostres ciutats.

Cursos

Curs sobre avaluació ambiental de plans, programes i projectes territorials i urbanístics

Analitzar les eines procedimentals per a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
Precisar l'abast i les metodologies adients per a l'avaluació territorial, urbanística i de projectes.
Fixar els criteris i àmbits d'intervenció per a l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes territorials i urbanístics.

Cursos

Eficiència i energies renovalbes: respostes domèstiques al canvi climàtic

Curs online que pretén cobrir els aspectes més importants de la relació entre Canvi Climàtic i Energia donant una èmfasi especial a la perspectiva domèstica.
Proporciona coneixements, formació i eines didàctiques que faciliten la reducció de gassos d’efecte hivernacle (GEH) i la realització d’activitats destinades a la mateixa finalitat.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal