Cursos

Cursos

El Govern de la Mobilitat. Instruments locals per a la gestió sostenible del territori

El món local, en un futur proper, requerirà d’una gestió pública que operi en tres àmbits d’actuació: creant estructura (òrgans de gestió), definint estratègia (planificació) i desenvolupant eines i sistemes per a la gestió específica de la mobilitat.

Cursos

Curs sobre disseny, muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg de jardins i espais verds.

Conèixer les passes a seguir per a dissenyar i dimensionar un reg, conèixer els materials necessàris, i conèixer les tasques bàsiques de conservació de qualsevol instal·lació.

Cursos

Postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics

- Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
- Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
- Capacitar-se per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
- Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
- Disposar de pautes i criteris

Cursos

Gestió de projectes europeus

El Programa Formatiu Gestió de Projectes Europeus, està estructurat en dos cursos independents que pretenen donar una visió global del treball a través de projectes europeus.

Es tracta del curs Marc institucional, polítiques i instruments financers de la Unió Europea (26/10/07 al 21/12/07), amb què es pretén assolir els coneixements bàsics sobre el context de la UE, les principals línies de finançament i la metodologia necessària per a preparar, presentar i gestionar els projectes finançats amb fons comunitaris i, per l'altre, la segona part és Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus (25/01/08 al 29/02/08), l'objectiu

Cursos

Energies Renovables Eòlica i Solar

Pretén crear un forum d'informació i debat entre totes les entitats públiques i privades implicades en el procés de producció i gestió d'energies renovables on s'analitizi críticament el marc normatiu actual.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal