Cursos

Cursos

Postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics

- Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
- Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
- Capacitar-se per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
- Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
- Disposar de pautes i criteris

Cursos

Energies Renovables Eòlica i Solar

Pretén crear un forum d'informació i debat entre totes les entitats públiques i privades implicades en el procés de producció i gestió d'energies renovables on s'analitizi críticament el marc normatiu actual.

Cursos

Curs sobre l'administració del paisatge

Adquirir els coneixements necessaris per afrontar el repte de la implantació dels criteris paisatgístics en les decisions de futur sobre el nostre territori i les nostres ciutats.

Cursos

Curs sobre avaluació ambiental de plans, programes i projectes territorials i urbanístics

Analitzar les eines procedimentals per a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
Precisar l'abast i les metodologies adients per a l'avaluació territorial, urbanística i de projectes.
Fixar els criteris i àmbits d'intervenció per a l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes territorials i urbanístics.

Cursos

Eficiència i energies renovalbes: respostes domèstiques al canvi climàtic

Curs online que pretén cobrir els aspectes més importants de la relació entre Canvi Climàtic i Energia donant una èmfasi especial a la perspectiva domèstica.
Proporciona coneixements, formació i eines didàctiques que faciliten la reducció de gassos d’efecte hivernacle (GEH) i la realització d’activitats destinades a la mateixa finalitat.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal