Cursos

Cursos

El Govern de la Mobilitat. Instruments locals per a la gestió sostenible del territori

El món local, en un futur proper, requerirà d’una gestió pública que operi en tres àmbits d’actuació: creant estructura (òrgans de gestió), definint estratègia (planificació) i desenvolupant eines i sistemes per a la gestió específica de la mobilitat.

Cursos

Curs sobre disseny, muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg de jardins i espais verds.

Conèixer les passes a seguir per a dissenyar i dimensionar un reg, conèixer els materials necessàris, i conèixer les tasques bàsiques de conservació de qualsevol instal·lació.

Cursos

Gestió de projectes europeus

El Programa Formatiu Gestió de Projectes Europeus, està estructurat en dos cursos independents que pretenen donar una visió global del treball a través de projectes europeus.

Es tracta del curs Marc institucional, polítiques i instruments financers de la Unió Europea (26/10/07 al 21/12/07), amb què es pretén assolir els coneixements bàsics sobre el context de la UE, les principals línies de finançament i la metodologia necessària per a preparar, presentar i gestionar els projectes finançats amb fons comunitaris i, per l'altre, la segona part és Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus (25/01/08 al 29/02/08), l'objectiu

Cursos

Postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics

- Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
- Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
- Capacitar-se per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
- Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
- Disposar de pautes i criteris

Cursos

Energies Renovables Eòlica i Solar

Pretén crear un forum d'informació i debat entre totes les entitats públiques i privades implicades en el procés de producció i gestió d'energies renovables on s'analitizi críticament el marc normatiu actual.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal