Cursos

Cursos

Postgrau en Energia i Urbanisme

Aquest curs de 8 mòduls s’emmarca en el projecte europeu UP-RES “Urban Planners with Renewable Energy Skills” que permet no només tractar els temes concrets d’àmbit català, sinó també conéixer experiències i mecanismes d’actuació internacionals que es realitzen de manera paral·lela a Universitats de Finlàndia, Hongria, Alemanya i el Regne Unit.
Cursos

Curs Bàsic de Formació de personal competent per l’elaboració de Plans d’Autoprotecció

Curs de formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l’annex 1 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

Es tracta d’un curs semi presencial amb 32 hores de classe + 134 hores no presencial

Àmbits / Cursos / Medi Natural

Curs d’introducció a la geologia dels Pirineus orientals

Conèixer els valors geològics dels Pirineus Oriental fent èmfasi especial al Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà, així com reconèixer els principals elements i processos.

Cursos

Arboricultura i tècniques de grimpada

Curs que vol donar resposat a la necessitat dels professionals del sector forestal i de la jardineria en relació als treballs de poda amb seguretat.

Cursos

Máster en Construcción Sostenible con Tierra

Obrir noves vies per a la construcció basades en tecnologies més apropiades a les necessitats de les persones, en criteris de salut, en la sostenibilitat dels recursos i respecte al medi ambient i al medi natural.

Curs semipresencial.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal