Anuncis

Anuncis

Convocatòria per a la selecció d’un tècnic superior com a personal laboral temporal adscrit al departament de Medi Ambient

La modalitat de contracte de treball és la de contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques es pot concertar amb aquells

que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts

com equivalents, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d’acord amb

allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per

l’exercici professional, dins dels 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador discapacitat, següents a

Anuncis

Procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals

Convocatòria de concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals, vacant a la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Publicat al BOP núm. 157 de 18 d’agost de 2016

Alt Empordà / Anuncis

Consell Comarcal Alt Empordà – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de Medi Ambient

Procés selectiu per al nomenament, d’un tècnic/a de medi ambient, amb caràcter temporal, per dur a terme un programa d’actuació concreta

Publicat al BOP núm. 109 de 08 de juny de 2016

Anuncis

Procés de selecció per a la contractació d’un tècnic/a del projecte ENERINVEST

Aquest lloc de treball estarà vinculat al programa ENERINVEST- Spanish Sustainable Energy financing Platform, que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció número 695822. La durada del contracte de treball serà de 31 mesos, des del dia 1 de juny de 2016, i fins el dia 31 de desembre de 2018.

Publicat al BOP núm. 65 de 6 d’abril de 2016

Anuncis

Convocatòria subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya.

Convocatòria anticipada les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al període 2016-2018, per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya.

Publicat al DOGC núm. 7021 de 18.12.2015

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal