Anuncis

Anuncis

Oferta de treball per l’àrea de projectes de la Xarxa de Custòdia del Territori

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) obre una convocatòria per incorporar una persona durant 6 mesos a temps complert en contracte de pràctiques dins la seva àrea de projectes, amb inici  15 de novembre de 2016 i finalització 15 de maig de 2017. Aquest lloc de treball està vinculat a una subvenció del Programa de Garantia Juvenil  a Catalunya per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris.

Anuncis

Convocatòria de les proves per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de gestió mediambiental

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la contractació laboral temporal, amb contracte d’interinitat, d’una persona per substituir la treballadora que ocupa la plaça durant el permís de maternitat, possibles vacances i possible compactació del permís per lactància i reducció de jornada posteriors.

Aquesta plaça està adscrita a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, s’assimila a un grup A, subgrup A1, i està dotada amb les retribucions corresponents d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Publicat al BOP núm. 204 de

Anuncis

Convocatòria per a la selecció d’un tècnic superior com a personal laboral temporal adscrit al departament de Medi Ambient

La modalitat de contracte de treball és la de contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques es pot concertar amb aquells

que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts

com equivalents, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d’acord amb

allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per

l’exercici professional, dins dels 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador discapacitat, següents a

Anuncis

Procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals

Convocatòria de concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals, vacant a la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Publicat al BOP núm. 157 de 18 d’agost de 2016

Alt Empordà / Anuncis

Consell Comarcal Alt Empordà – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de Medi Ambient

Procés selectiu per al nomenament, d’un tècnic/a de medi ambient, amb caràcter temporal, per dur a terme un programa d’actuació concreta

Publicat al BOP núm. 109 de 08 de juny de 2016

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal