Anuncis

Anuncis

Ajuntament de Girona – Convocatòria del procediment selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a de gestió

Per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de gestió per prestar serveis a la UMAT.

Publicat al BOP núm. 52 de 15 de març de 2017

 

Anuncis

Contractació laboral d’un/una administratiu/iva, per promoció interna

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu de concurs-oposició, per torn restringit de promoció interna, per a la cobertura d’un lloc de treball d’administratiu/iva, vacant a la plantilla del CILMA.

Bases publicades al BOP núm. 49 de 10 de març de 2017

Formulari sol·licitud

Anuncis / Banyoles

Ajuntament de Banyoles – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mig de medi ambient amb caràcter interí

L’objecte de la convocatòria és la selecció d’una persona com a Tècnic mig de medi ambient, Grup A2, per a ocupar, amb caràcter interí, una plaça de règim laboral, vacant a la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Banyoles per l’exercici 2017, mitjançant el procediment de concurs-oposició, amb una jornada de treball a temps complet de 37,5 hores setmanals.

Publicat al BOP núm. 4 de 05.01.2017

Publicat al DOGC núm. 7285 de 12.01.2017

 

Anuncis / Vilablareix

Ajuntament de Vilablareix – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient en règim laboral interí i borsa de treball

És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant règim laboral interí/na pel sistema de concurs d’un tècnic/a de medi ambient. La plaça està integrada dins la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament i està adscrita a l’àrea de medi Ambient, Medi natural i paisatge urbà de l’Ajuntament de Vilablareix.

Publicat al BOP núm. 246 de 28 de desembre de 2016

Anuncis

Oferta de treball per l’àrea de projectes de la Xarxa de Custòdia del Territori

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) obre una convocatòria per incorporar una persona durant 6 mesos a temps complert en contracte de pràctiques dins la seva àrea de projectes, amb inici  15 de novembre de 2016 i finalització 15 de maig de 2017. Aquest lloc de treball està vinculat a una subvenció del Programa de Garantia Juvenil  a Catalunya per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris.

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal