Ajuts

Ajuts

Convocatòria pública per subvencionar la realització d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables per a l'any 2005.

Un dels eixos bàsics de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és la racionalització de la utilització de l'energia i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen a l'escalfament del planeta i el canvi climàticenergètiques, de béns d'equip i de serveis industrials destinats a millorar la utilització de l'energia.

Ajuts

Subvencions als ajuntaments per al foment de l'energia solar en equipaments municipals

D’acord amb les línies d’actuació de la Diputació de Girona, l’objecte de la convocatòria es concreta en el fo-ment de l’ús de l’energia solar tèrmica i fotovoltàica en els equipaments municipals, i augmenta el suport en aquells consistoris de menor població o que disposen actualment de l’Agenda 21 Local o PALS aprovat

Ajuts

Ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2005 (codi de la convocatòria 04.10.05).

ORDRE MAH/90/2005, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2005 (codi de la convocatòria 04.10.05).

Ajuts

Ajuts a la gestió forestal sostenible 2005-2006

Ajuts del Departament de Media Ambient i Habitatge per promoure la gestió sostenible dels boscos tant els de titularitat pública com privada.

Ajuts

Programa del Pla a l’Acció

La Diputació de Girona vol donar un nou impuls als PALS amb una línia d’ajuts que donin suport a les accions que hi són contemplades i que tinguin relació directa amb la sostenibilitat ambiental.

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal