Ajuts

Ajuts

Convocatòria d'ajuts per a la campanya “Projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona”

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per a l’execució d’accions de millora d’espais naturals a les comarques gironines.
Aquesta línia d’ajudes és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” de millora d’espais naturals, per als anys 2009-2010.
Publicat al BOP núm. 22 de 03.02.2010

Ajuts

Ajuts per utilització d’àrid reciclat del residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals i per establiment de procediments de gestió i control dels residus de la construcció

a) La utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en les obres promogudes pels ens locals de Catalunya

b) En el cas que l’ens sol·licitant sigui un municipi de menys de 500 habitants, també podran ser objecte d’aquests ajuts, si s’escau, les actuacions de suport tècnic per l’establiment de procediments per a la correcta gestió i control dels residus de la construcció.

Publicat al DOGC núm. 5549 de 20.01.2010

Ajuts

Subvencions per facilitar l'aplicació de l'article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, per a l'any 2010

Article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril:
Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

Ajut Publicat al DOGC núm 5548 19/01/2010

Ajuts

Subvencions per fomentar la protecció dels animals de companyia per a l'any 2010

Publicat al DOGC núm.5548 de 19/01/2010

Ajuts

Convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals per a l'any 2010 per a projectes en matèria de residus que es portin a terme amb col·lectius d’inserció sociolaboral.

Fomentar la reutilització i/o reparació i millorar la implantació de la recollida selectiva per a la valorització de residus en els àmbits següents: Ciutadania, Comerços i activitats de servei, Centres educatius, Dependències pròpies, Instal·lacions de gestió de residus, Altres relacionats amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
Publicat al DOGC Núm. 5520 de 04/12/2009

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal