Ajuts

Ajuts

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i a entitats sense ànim de lucre i universitats per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals.

Publicat al DOGC núm. 7356 de 25.04.2017

Ajuts

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Té com a objectiu el foment de projectes que millorin l’eficiència en l’ús dels recursos materials. 

Publicat al DOGC núm. 7356 de 25/04/2017

Ajuts

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Línia 1. Projectes destinats a entitats locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als grans productors de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats als grans productors per al foment de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, el 25% del pressupost.

Ajuts

Ajut destinat a la implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals

La finalitat és la implantació i millora de deixalleries per a la gestió de residus municipals d’acord amb les actuacions següents i segons el que ve descrit en la Norma tècnica sobre deixalleries per l’any 2017.

  • Tipus A: Implantació de noves deixalleries fixes i mòbils
  • Tipus B: Ampliació, millores estructurals i equipament auxiliar de deixalleries existent

Publicat al DOGC núm. 7341 de 31.03.2017

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric

Aquesta convocatòria és per a les línies d’actuació següents:

– EdRRA – Estacions d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

– EdRsRA – Estacions d’accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

– PdRV – Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.

Publicat al DOGC núm. 7314 de 22.02.2017

 

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal