Ajuts

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

Es consideraran subvencionables aquells sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d’una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l’interior d’una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, ubicats en edificis d’ús residencial domèstic que s’instal·lin dintre del territori català.
No seran subvencionables els sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions aïllades.
Publicat al DOGC núm.7463 de 28.09.2017

Ajuts

Convocatòria programa LIFE 2017

Sub-programme for Environment: LIFE Nature & Biodiversity (termini 14 de setembre) ; LIFE Environment & Resource Efficiency (termini 12 de setembre); i LIFE Environmental Governance & Information (termini 14 de setembre).
Sub-programme for Climate Action (termini 7 de setembre de 2017): LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation; i LIFE Climate Governance and Information

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per a projectes singulars d’ens locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni

En el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (Eix 4 d’Economia Baixa en Carboni del Programa Operatiu pluriregional de Creixement Sostenible – POCS), aquests ajuts són per a ens locals que redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant projectes singulars d’estalvi i eficiència energètica en edificacions, infraestructures i serveis públics, mobilitat urbana sostenible (transport urbà, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores a la xarxa viaria, …) i ús d’energies renovables per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificacions i infraestructures.

Els objectius específics són:

  • OE 4.3.1. Eficiència energètica en edificis i infraestructures i en serveis públics.
  • OE 4.5.1.
Ajuts / Pacte d'alcaldes

Plan MOVEA 2017

Pla per impulsar la mobilitat amb vehicles d’energies alternatives i la implantació de puints de recàrrega de vehicles elèctrics.

El termini és fins que s’esgoti el pressupost o fins el 15 d’octubre.

Publicat al BOP núm. 149 de 23 de juny de 2017

Ajuts

Convocatòria de subvencions per finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuar contra una de les situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.

Publicat al BOP núm. 108 de 7 de juny de 2017

 

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal