Ajuts

Ajuts

Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la FORM 2016

Aquests ajuts tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de la economia circular.

Publicat al DOGC núm. 7167 de 21/07/2016

Ajuts

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i a entitats sense ànim de lucre i
universitats per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals.

Publicat al DOGC núm. 7168 de 22.07.2016

Ajuts

Convocatòria per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes,
inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.
No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i
gossos) i animals salvatges urbans. Així com els tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicat al BOP núm. 133 de 13 de juliol de 2016

Aigua / Ajuts / Àmbits

Consorci de la Costa Brava – Convocatòries per inversions/actuacions complementàries al cicle de l’aigua i per a inversions financerament sostenibles

Convocatòria per al finançament d’inversions /actuacions complementàries del cicle de l’aigua.

Convocatòria de subvencions per a inversions financerament sostenibles.

Publicat al BOP núm. 128 de 6 de juliol de 2016

Ajuts / Àmbits / Litoral

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments del litoral gironí per finançar despeses derivades de la implementació, promoció i dinamització d’itineraris marins a la Costa Brava (any 2016)

Fomentar la implementació, promoció i dinamització
dels itineraris marins, que són un producte turístic innovador i
sostenible que té com a atractiu diversificar i desestacionalitzar el
turisme, captar nous segments del mercat, promocionar la destinació
Costa Brava i satisfer la demanda existent dins el sector del turisme
esportiu.

Publicat al BOP núm. 126 de 4 de juliol de 2016

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal