Ajuts

Ajuts

Convocatòria de subvencions per a l’any 2014 a ens locals de Catalunya per a la realització de programes municipals d’adaptació al canvi climàtic

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’entén que el desenvolupament de programes municipals d’adaptació al canvi climàtic pot ser un bon instrument per tal que els municipis identifiquin els riscos i plantegin mesures per reduir-ne la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic.

Publicat al DOGC núm. 6587 de 21/03/2014

Ajuts / Àmbits / Medi Natural

Convocatòria d’ajuts destinats al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 i en nuclis urbans vulnerables als incendis forestals.

Seran subvencionables les actuacions que s’indiquen a continuació que es realitzin en urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 o en nuclis urbans vulnerables als incendis forestals amb contacte directe amb terrenys forestals:

- tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat superior al 33% dels peus inicialment existents.

- tractament de vegetació amb estassada de matoll

Publicat al DOGC núm. 6580 de 12.03.2014

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria d’ajuts per a la realització d’activitats en els àmbits de la biodiversitat, canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 2014

Promoció i organització d’actes de sensibilització, formació i comunicació en els àmbit de la biodiversitat terrestre, marítima i litoral; del canvi climàtic i la qualitat ambiental; i de l’economia verda.

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de projectes: eficiència en l’ús de recursos

Nova convocatòria (la tercera en l’àmbit del desenvolupament sostenible) sobre l’eficiència i consum responsable en l’ús de recursos (aigua o energia)

Aquesta acció se situa en la línia de la iniciativa emblemàtica “Una Europa que utilitzi  eficaçment els recursos” de l’Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu. Així mateix, la reducció de la dependència energètica, la progressió de les energies renovables i l’evolució cap a una economia baixa en carboni permet millorar la productivitat i la competitivitat de l’economia europea.

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria d’ajuts per a la campanya “Del pla a l’acció”

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per lluitar contra el canvi climàtic i per aturar la pèrdua de biodiversitat.

Les subvencions es defineixen en dues linies:

Línia 1: Implantació de serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis de menys de 20.000 habitants.

Línia 2: Execució d’accions per lluitar contra el canvi climàtic, mitjançant la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i per aturar la pèrdua de biodiversitat.

Bases de

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal