Ajuts

Ajuts

Convocatòries LIFE: subgrups medi ambient i acció pel clima 2016

L’objectiu és finançar projectes demostratius, de bones pràctiques, projectes pilot, d’informació o de disseminació, projectes integrats o d’assistència tècnica en els àmbits de la natura i la biodiversitat, el medi ambient i l’eficiència dels recursos, l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic i la governança tant pel que fa al medi ambient com a l’acció pel clima.

El termini per presentar projectes al subgrup de canvi climàtic és el 7 de setembre i al subgrup de medi ambient 12 i 15 de setembre

 

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial

L’objecte d’aquestes bases reguladores és establir quines són les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació edificatòria, són susceptibles de rebre subvencions, i establir les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat.

Publicat al DOGC núm. 7129 de 27.05.2016

Ajuts

Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d’ens locals derivades de l’execució d’actuacions d’abastament en alta. Només es consideren com a subvencionables les inversions en les actuacions necessàries per garantir una disponibilitat de referència de fins a 250 litres per habitant i dia, calculats sobre la població de fet, tenint en compte l’estacionalitat.

 

Aigua / Ajuts / Àmbits

Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.

Publicat al DOGC núm. 7094 de 07.04.2016

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de Proyectos Clima 2016

Cinquena convocatòria dels Projectes CLIMA FES-CO2, que vol promoure i donar suport a activitats baixes en carboni mitjançant la compra de les reduccions verificades de les emissions generades.

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal