Ajuts

Ajuts

Ajuts a la gestió forestal sostenible

Destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

Publicat al DOGC núm. 6972 de 08.10.2015

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica – ICAEN

Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català i que es puguin integrar en alguna de les línies d’actuació següents:

– Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

– Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.

– Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.

El termini de presentació de sol·licituds per a totes lies línies d’ajudes s’inicia l’1 d’octubre de 2015.

Per les línies atorgades mitjançant el règim de concurrència pública no competitiva (adquisició vehicles i implantació ISO), el termini finalitza el 20 de

Ajuts

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Publicat al DOGC núm. 6906 de 06/07/2015

Ajuts

Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

Subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/130/2015, de 4 de maig.

Publicat al DOGC núm 6909 de 09/07/2015

 

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, es troben en el Cas A i el Cas B previstos en la base 2.1 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny.

Publicat al DOGC núm. 6909 de 09/07/2015

 

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal