Ajuts

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Ajuts per a actuacions de canvi modal i ús eficient de mitjans de transport

Actuacions subvencionables:

Plans de transport sostenible al centre de treball.

Gestió de flotes de transport per carretera.

Cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials

Publicat al BOE núm. 107 de 05 de maig de 2015

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents – Programa PAREER-CRECE

Actuacions subvencionables:

Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’iluminació

Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques

Substitució d’energia convencional per geotèrmia en les instal·lacions tèrmiques

Publicat al BOE núm 107 de 05 de maig de 2015

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria d’ajuts per a la renovació de les instal•lacions d’enllumenat públic

Aquestes ajudes, en la modalitat de préstecs reemborsables sense interès, volen incentivar i promoure actuacions d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat exterior.

Publicat al BOE núm 107 de 05/05/2015

Ajuts

Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2015

Als efectes d’aquestes bases es consideren despeses subvencionables les segünts:

a) Els costos fixos de manteniment de material detallats a l’apartat A de l’annex 2.

b) Els costos variables de manteniment de material detallats a l’apartat B de l’annex 2.

c) L’adquisiciód’equips individuals i altre material fungible detallats a l’apartat C de l’annex 2.

Publicat al DOGC núm. 6862 de 30.04.2015

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per inversions sostenibles per a la instal·lació de calderes de biomassa

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’inversions financerament sostenibles en calderes de biomassa i/o xarxes de calor en equipaments de titularitat i/o gestió municipal per a l’any 2015, que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple municipal.

Publicat al BOP núm. 83 de 30 d’abril de 2015

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal