Ajuts

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria d’ajuts per a projectes d’adaptació al canvi climàtic

Activitats en matèria d’impactes, vulnerabilitat i adaptació, en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER II)

Ralitzar actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjaçant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en els edificis existents.

Publicat al BOE núm. 3 de 03/01/2018

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Ajudes Pla MOVALT Vehicles

L’IDAE va aprovar el MOVALT (Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa) que destinarà 35 milions d’euros per a actuacions de foment de la mobilitat alternativa i eficient:
MOVALT- vehicles: 20 milions d’euros per incentivar la compra de vehicles de combustibles alternatius (GLP, gas natural, elèctrics i pila de combustible),
MOVALT-Infraestructures: 15 milions d’euros per instal•lació de infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
També destinarà 15 milions d’euros en una línia de suport a iniciatives de I+D+i vinculades a la mobilitat energèticament eficient i sostenible.

En el BOE de data 15 de novembre de 2017 van sortir publicades les bases reguladores

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

Es consideraran subvencionables aquells sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d’una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l’interior d’una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, ubicats en edificis d’ús residencial domèstic que s’instal·lin dintre del territori català.
No seran subvencionables els sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions aïllades.
Publicat al DOGC núm.7463 de 28.09.2017

Ajuts

Convocatòria programa LIFE 2017

Sub-programme for Environment: LIFE Nature & Biodiversity (termini 14 de setembre) ; LIFE Environment & Resource Efficiency (termini 12 de setembre); i LIFE Environmental Governance & Information (termini 14 de setembre).
Sub-programme for Climate Action (termini 7 de setembre de 2017): LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation; i LIFE Climate Governance and Information

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal