Ajuts

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de les subvencions per al finançament dels serveis de comptabilitat energètica

Subvencions que concedeix la Diputació de Girona als Consells Comarcals de la demarcació de Girona, Cerdanya i Osona, per al finançament parcial dels serveis de comptabilitat energètica que aquests Consells Comarcals presten als ajuntaments.

Publicat al BOP núm. 185 de 29 de setembre de 2014

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria Programa LIFE 2014

Orientat al medi ambient i al canvi climàtic i amb un pressupost total de 283 milions d’euros, 239 dels quals es destinaran al subprograma de medi ambient i els 44 restants al subprograma d’acció pel clima

Ajuts

Subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Tampoc es consideraran objecte d’aquestes bases els tractaments següents: de fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicat al BOP núm. 128 de 07.07.2014

Ajuts

Assistència tècnica als ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

El servei consisteix en realitzar els treballs de redacció dels Plànols de delimitació,  preferentment mitjançant la contractació dels serveis del Consell Comarcal corresponent, i suport tècnic i jurídic per a l’execució dels treballs que es deriven de les obligacions de la llei en franges de protecció i parcel·les urbanes no construïdes.

Publicat al BOP núm 127 de 4 de juliol de 2014

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Ajuts de la fase pilot del Pla de Foment de la biomassa forestal per a ús tèrmic per a la instal·lació de calderes de biomassa i/o xarxes de calor en les comarques de Girona

Els ajuts es concedeixen als ajuntaments de les comarques de Girona per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d’estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament planificades en plans d’acciód’energia sostenible (PAES), aprovats per l’ajuntament.

Publicat al BOP núm. 119 de 23 de juny de 2014

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal