Ajuts

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa

Subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d’estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple municipal.

Publicat al BOP núm. 46 de 9 de març de 2015

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, any 2015

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES) i/o en plans d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple.

Publicat al BOP núm. 46 de 9 de març de 2015

Ajuts

Convocatòria de concessió d’ajudes de la Fundación Biodiversidad

Objecte de les ajudes. Estan relacionades amb les línies que integren el pla d’actuació aprovat anualment pel patronat de la Fundación Biodiversidad:
 

- Biodiversitat terrestre – dotació de 1.700.000 €
- Biodiversitat marina i litoral – dotació de 600.000 €
- Canvi climàtic i qualitat ambiental – dotació de 300.000 €
Ajuts / Pacte d'alcaldes

FES-CO – Quarta convocatòria de “Proyectos Clima”

Els “Proyectos Clima 2015” van adreçats a la reducció o eliminació de les emissions en sectors coms el transports, residencial, residus i agricultura

Ajuts

Convocatòria d’ajudes de la Fundación Biodiversidad

Aquestes ajudes són pel foment de la conservació de la biodiversitat terrestre, la biodiversitat marina, el canvi climàtic i la qualitat ambiental.

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal