Ajuts

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de Projectes Clima 2018

Setena convocatòria per donar suport i fomentar activitats baixes en carboni, mitjaçant  la compra de reduccions verificades d’emissions generades

Ajuts

Convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i
gossos) i animals asselvatjats urbans. Així com els tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicada al BOP núm. 56 de 20 de març de 2018

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de subvencions als Ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció” 2018-2019

L’objecte d’aquesta convocatòria (pels anys 2018 i 2019) és regular les subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes dins del programa «Del pla a l’acció», destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal

Les subvencions es defineixen en cinc línies:
Línia 1. Gestió energètica municipal que inclou:
– Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de

Ajuts

Convocatòria de subvencions per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals
i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries
finançades per la Unió Europea, any 2018, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació
en la sessió del dia 24 de gener de 2017 i publicades al BOP núm. 21, de 31 de gener de 2017.

Publicat al BOP núm. 29 de 9 de febrer de 2018

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal.

Publicades les bases al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018

Publicada la convocatòria al BOP núm. 20 de 29 de gener de 2018

 

 




Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal