Jornada sobre la reforma del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya

Objectius:

Donar a conèixer els eixos bàsics de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Lei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

Dates:
13 d'abril de 2012

Lloc:
Barcelona

Termini d'inscripció:

Programa:
http://www14.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=20152&ambit=2&edicio=1&any=2012

Programa documents:

Organitza:
Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació:
Escola d'Administració Pública de Catalunya - Carrer de Girona, 20 - 08010 BARCELONA - Tel. 93 567 23 23 - Correu-e: eapc@gencat.cat

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal