Jornada “Els sòls i el canvi climàtic”.

Objectius:

El component induït per l’activitat humana en el canvi climàtic incideix en l’organització, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i dels antropitzats. Són nombrosos els treballs de recerca sobre la incidència que té l’augment de la concentració de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera. Aquesta incidència, derivada de les activitats industrials i del transport, de les activitats vinculades a l’agricultura i a la ramaderia i de canvis d’usos del sòl, queda enregistrada, d’una manera o altra, en el medi edàfic. El sòl, però, també és un sistema amb capacitat de mitigar els efectes de l’augment d’aquests gasos en l’atmosfera.

Dates:
11 de desembre de 2017

Lloc:
Tremp

Termini d'inscripció:

Programa:
http://butlleti.icgc.cat/v4/public/estadisticas/lee/?id_envio=1078&id_c=icc&id_contacto=65605&key2=a022026db277c0b6e29ff4978ece9226

Programa documents:

Organitza:

Més informació:

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal