La implementació de solucions eco-innovadores en el procés de contractació pública requereix l’aplicació d’estratègies més enllà de la licitació, com són la definició de necessitats, la identificació d’especificacions basades en rendiments, repensar la gestió dels productes des d’una perspectiva de circularitat o el seguiment de les mesures post licitació per assegurar els compliment dels criteris establerts i poder comunicar els beneficis obtinguts.