Jornada de presentació i debat de l’Indicador Global d’Adaptació als Impactes del Canvi Climàtic a Catalunya

Objectius:

El document respon a una de les mesures genèriques previstes a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic Horitzó 2013-2020 (ESCACC): l’establiment d’un sistema de seguiment i indicadors de les mesures d’adaptació previstes amb l’objectiu d’avaluar si l’adaptació als impactes del canvi climàtic evoluciona favorablement.
La metodologia de treball ha estat establerta en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, i en el marc del projecte Life 12 ENV/ES/000536 Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic (LIFE MEDACC), un projecte europeu del qual l’Oficina n’és soci coordinador i que, entre les accions previstes, contempla també l’establiment d’indicadors de les mesures d’adaptació.

Dates:
6 de febrer de 2015

Lloc:
Barcelona

Termini d'inscripció:

Programa:
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatsAgenda/Jornada_Indicadors

Programa documents:

Organitza:
Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Més informació:

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal