Convocatòria per a la selecció d’un tècnic superior com a personal laboral temporal adscrit al departament de Medi Ambient

Objectius:

La modalitat de contracte de treball és la de contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques es pot concertar amb aquells

que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts

com equivalents, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d’acord amb

allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per

l’exercici professional, dins dels 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador discapacitat, següents a la data

de finalització dels estudis corresponents.

Publicat al BOP núm. 182 de 22 de setembre de 2016

 

 

Dates:
des del 26 de setembre fins el 2 d'octubre de 2016

Lloc:
Figueres

Termini d'inscripció:

Programa:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/182/201618207926.pdf

Programa documents:

Organitza:
Ajuntament de Figueres

Més informació:

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal