Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Objectius:

Línia 1. Projectes destinats a entitats locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als grans productors de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats als grans productors per al foment de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, el 25% del pressupost.

Publicat al DOGC núm. 7356 de 25.04.2017

Dates:
Des del 26 d'abril fins el 25 de juny de 2017

Lloc:

Termini d'inscripció:

Programa:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=784240&language=ca_ES

Programa documents:

Organitza:
Agència de Residus de Catalunya

Més informació:

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal