Convocatòria de subvencions en el marc del programa d’energies renovables

Objectius:

Objectius: Programes d’ajuts públics a inversions en nous projectes d’aprofitament energètic de fonts renovables.

Destinataris: Empreses privades, Famílies, Institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius, Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals, consorcis dependents de corporacions locals, Fundacions.

Per a corporacions locals la dotació econòmica és la següent :

a. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars tèrmics. Import màxim: 60.000 euros.

b. Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o instal·lacions d’energia solar fotovoltaica hibridades amb energia eòlica aïllades de la xarxa elèctrica. Import màxim: 3.375 euros.

c. Instal·lacions d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics. Import màxim: 560.000 euros.

d. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia geotèrmica. Import màxim: 30.000 euros.

e. Sistemes de telemonitorització i/o visualització de la producció energètica en instal·lacions d’energia solar tèrmica. Import màxim 25.000 euros.

Publicat al DOGC núm. 6018 de 2 de desembre de 2011

Dates:
del 3 al 30 de desembre de 2011

Lloc:

Termini d'inscripció:

Programa:
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=22c385ba33ef0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=22c385ba33ef0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Programa documents:

Organitza:
ICAEN

Més informació:

Institut Català d'Energia (ICAEN) - C/ Pamplona, 113, 3a. pta. - 08018 BARCELONA - Tel. 93 622 05 00 -  Correu-e: icaen@icaen.gencat.cat 

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal