Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Objectius:

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d’ens locals derivades de l’execució d’actuacions d’abastament en alta. Només es consideren com a subvencionables les inversions en les actuacions necessàries per garantir una disponibilitat de referència de fins a 250 litres per habitant i dia, calculats sobre la població de fet, tenint en compte l’estacionalitat.

 

Dates:
Des del 13 de maig fins el 12 de juliol de 2016

Lloc:

Termini d'inscripció:

Programa:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7119/1493578.pdf

Programa documents:

Organitza:
Agència Catalana de l'AIgua

Més informació:

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal