Agenda

Ajuts

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Té com a objectiu el foment de projectes que millorin l’eficiència en l’ús dels recursos materials. 

Publicat al DOGC núm. 7356 de 25/04/2017

Ajuts

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Línia 1. Projectes destinats a entitats locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als grans productors de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats als grans productors per al foment de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, el 25% del pressupost.

Diversos

2n Congrés Internacional de Paisatge urbà

Es   pretén   donar resposta   a   algunes   de   les   preguntes   que   es   plantegen   les   ciutats   que   aposten   per   millorar   el   medi   ambient   urbà   a   través   de   la   gestió   del paisatge urbà:

Per  què  limitar-nos  a  reconèixer  el  paper  de  l’espai  públic  com  un  facilitador  de la  funció  socioeconòmic  de  la  ciutat,  quan  aquest  paper realment pertany al paisatge urbà?

Per què el dret a la ciutat sembla esgotat a l’espai públic?

És   que   la   propietat

Diversos

Fòrum Europeu sobre Boscos Urbans

Un fòrum obert a investigadors interessats en reflexionar sobre els límits del bosc urbà, com espais per a connectar i vertebrar el territori.

Diversos

Setmana Natura 2017

La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a promoure activitats

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal