Agenda

Ajuts

Ajuts a les actuacions per a la lluita i control de plagues

Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues urbanes presents als seus municipis.

Publicat al BOP núm. 123 de 26 de juny de 2012

Anuncis

Projecte de Reial Decreto pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha publicat al BOE núm 154 de 28.06.2012 resolució d’apertura de tràmit de participació pública de projecte de real decreto de certificació de l’eficiència energètica dels edificis

Ajuts

Ajuts a la cooperació entre grups d’acció local Catalunya en el marc de l’eix 4 Leader

Establir les normes per a la presentació i selecció dels projectes de cooperació interterritorial que es portaran a terme durant l’actual període de programació per territoris rurals organitzats sota pautes Leader en el marc de l’eix 4 del PDR de Catalunya i per a la concessió dels ajuts corresponents.

Publicat al DOGC núm. 6159 de 28.06.2012

Ajuts

Ajuts per a la protecció dels animals de companyia

Aquests ajuts són per fomentar la tasca de les entitats de protecció i defensa dels animals, amb l’objectiu principal de reduir l’abandonament d’animals de companyia (exclusivament gossos, gats i fures) i fomentar-ne la recollida, esterilització i adopció.

Publicat al DOGC núm. 6151 de 18.06.2012

Ajuts

Subvencions als ens locals per prevenció d’incendis en urbanitzacions

Foment d’actuacions de tractament de la vegetació destinades als ens locals que tinguin, en el seu àmbit territorial, urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, o als nuclis urbans vulnerables als incendis forestals, amb contacte directe amb terrenys forestals.

Publicat al DOGC núm 6150 de 15.06.2012

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal