Ajuts

Ajuts

Convocatòria programa LIFE 2017

Sub-programme for Environment: LIFE Nature & Biodiversity (termini 14 de setembre) ; LIFE Environment & Resource Efficiency (termini 12 de setembre); i LIFE Environmental Governance & Information (termini 14 de setembre).
Sub-programme for Climate Action (termini 7 de setembre de 2017): LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation; i LIFE Climate Governance and Information

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Subvencions per a projectes singulars d’ens locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni

En el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (Eix 4 d’Economia Baixa en Carboni del Programa Operatiu pluriregional de Creixement Sostenible – POCS), aquests ajuts són per a ens locals que redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant projectes singulars d’estalvi i eficiència energètica en edificacions, infraestructures i serveis públics, mobilitat urbana sostenible (transport urbà, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores a la xarxa viaria, …) i ús d’energies renovables per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificacions i infraestructures.

Els objectius específics són:

  • OE 4.3.1. Eficiència energètica en edificis i infraestructures i en serveis públics.
  • OE 4.5.1.
Ajuts / Pacte d'alcaldes

Plan MOVEA 2017

Pla per impulsar la mobilitat amb vehicles d’energies alternatives i la implantació de puints de recàrrega de vehicles elèctrics.

El termini és fins que s’esgoti el pressupost o fins el 15 d’octubre.

Publicat al BOP núm. 149 de 23 de juny de 2017

Ajuts

Convocatòria de subvencions per finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuar contra una de les situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.

Publicat al BOP núm. 108 de 7 de juny de 2017

 

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Segona convocatòria del programa d’ajudes per a la renovació de les instal•lacions de l’enllumenat exterior municipal

Millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat per reduir emissions de CO2 i el consum d’energia final (substitució d’equipaments, instal·lació d’equips electrònics de regulació i control que redueixin el consum en un mínim d’un 30% i l’assoliment d’una qualificació energètica d’A o B).

Des del programa Beenergi de la Diputació de Girona s’ha assessorat a municipis en la redacció de plecs de clàusules tècniques i administratives per tal de introduir clàusules al contracte que incrementin i garanteixin el percentatge d’estalvis. En aquest sentit, l’equip dels programes Beenergi i Enerinvest us poden assessorar de forma gratuïta tant a l’hora de presentar

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal